Pro Vitae – Dezvoltarea serviciilor medicale prin prisma PNS

Moderator: Iuliu Cocuz
Invitat: Ec. Rodica Biro, președinte – director general, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș

Leave a Reply

Your email address will not be published.