Made in UMFST – Șefi de promotie UMFST (8) Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Made in UMFST – Șefi de promotie UMFST (8) Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Moderator: Gabriela Boangăr
Invitați: Țintar Adriana Cristina, sefă de promoție specializarea Automatică și Informatică Aplicată
Sacaci Florin, sef de promoție specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice
Kellner Boglarka Beata, sefă de promoție specializarea Inginerie economică Industrială

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *