Călătoria Devenirii – Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate

Moderator: Lect. univ. dr. Corina Lirca
Invitat: Prof. univ. dr. Iulian Boldea, prorector, director adj. CSUD, UMFST din Târgu Mureș
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.